List do pacjenta


Szanowni Państwo,

Podczas wieloletniej pracy terapeutycznej z pacjentami chorymi somatycznie w tym onkologicznie zaobserwowaliśmy, że po uzyskaniu szeroko rozumianej stabilizacji emocjonalnej poprawiał się  ogólny stan zdrowia  i chorzy lepiej radzili sobie z chorobą nowotworową. W 2011 roku zaczęliśmy prowadzić grupy psychoterapeutyczne dla pacjentów z chorobą nowotworową. Obecnie w 2016 roku, w grupie 59 osób osiągnięto 5-letni okres przeżycia co stanowi 98% i dotyczy nowotworów złośliwych u kobiet. Dla przykładu średnie przeżycie 5-letnie u kobiet po mastektomii w Polsce wynosi 74%. Osiągnięcia naszych pacjentów dotyczą nie tylko nowotworów kobiecych. Wśród pozostałych pacjentów są pacjenci z chłoniakami, szpiczakami, glejakami mózgu, nowotworami krtani czy prostaty.

Świadczy to niezbicie na korzyść prowadzenia terapii psychoonkologicznej.

Oczywistym jest, że pacjenci nie mogą rezygnować z leczenia w zakresie onkologii klinicznej, jednak zastosowanie psychoterapii wspomaga proces leczenia a także czas po nim. Pacjenci lepiej radzą sobie z zaburzeniami emocjonalnymi czyli lękiem, depresją i przewlekłym stresem a to z kolei przekłada się na poprawę zdrowia somatycznego.

Psychoterapia grupowa prowadzona jest w podejściu psychodynamicznym, co oznacza, że w kontakcie ambulatoryjnym (spotkanie 1x w tygodniu, sesja trwa 1,5 godz.) zaplanowana jest na dwa lata i dłużej. Terapia wymaga cierpliwości i systematyczności, umożliwia nie tylko zmianę myślenia i zachowania ale przede wszystkim poszerzenie rozumienia siebie o nieświadome dotychczas procesy wewnątrzpsychiczne, co daje z kolei poczucie autonomii wyboru, kontroli nad własnym życiem, powoduje ,że z nadzieją patrzymy w przyszłość.

Poszerzenie  działalności Opolskiego Centrum Psychoterapii i Psychoonkologii w Opolu o możliwość udziału w grupie psychoonkologicznej bez konieczności stacjonarnej hospitalizacji na oddziale nerwic jest kolejnym krokiem. Proponujemy udział w naszych grupach z nadzieją i wiarą na uzyskanie zdrowia. Nasza metoda jest autorska w Polsce co oznacza, że różni się od funkcjonujących i znanych metod.

Zapraszamy  do współpracy i pozdrawiamy
Stanisław Piwowarczyk
Justyna Kalus
Kontakt tel: 660482304 , 606974250


*Działalność Opolskiego Centrum Psychoterapii i Psychoonkologii wspiera Europejska Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych PRO SALUTE.