OPOLSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII

Opolskie Centrum Psychoterapii

Szanowni Państwo,

w Opolskim Centrum Psychoterapii zajmujemy się leczeniem zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną (psychosomatycznych), zaburzeń depresyjnych, zaburzeń zachowania, zaburzeń odżywiania się i innych zaburzeń u dorosłych zawartych w Międzynaroddowej Klasyfikacji Chorób i problemów zdrowotnych ICD-10, a także psychoterapią osób z chorobą nowotworową i ich bliskich.

W naszej pracy terapeutycznej i szkoleniowej preferujemy koncepcje psychodynamiczne oparte na paradygmacie psychoanalitycznym, co oznacza praktyczne zintegrowanie podejścia "deficytowego" i "konfliktowego" na gruncie "psychologii ego". W psychoterapi wykorzystujemy również osiągnięcia teoretyczne psychologii poznawczo-behawioralnej, systemowej czy humanistycznej.

Opolskie Centrum Psychoterapii oferuje również specjalistyczne konsultacje psychiatryczne i leczenie z zakresu psychiatrii klinicznej (psychofarmakoterapia).

 

Zapraszamy do współpracy
Zespół Opolskiego Centrum Psychoterapii