Szanowni Państwo,

Opolskie Centrum Psychoterapii i Psychoonkologii jest ośrodkiem leczącym pacjentów od 2005r.
Specjalizujemy się w następujących problemach zdrowotnych:
1. Zaburzenia psychosomatyczne – są to choroby, w których stan emocjonalny ma wpływ na przebieg i rokowanie choroby. Przykładowo wymieniamy : nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, cukrzycę, astmę, owrzodzenie przewodu pokarmowego, choroby skóry i inne. W tej grupie znajdują się również choroby nowotworowe.
2. Nerwice, depresje, zaburzenia osobowości.
3. Zajmujemy się również poradnictwem i pomocą w trudnych , kryzysowych sytuacjach życiowych takich jak: konflikty w rodzinie, konflikty w pracy, sytuacje utraty i związana z nimi żałoba, przeżywanie przewlekłego stresu.

Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową w konwencji  psychodynamicznej. To podejście rozumienia człowieka przyjmuje istnienie świadomych i nieświadomych obszarów i treści jakie wnosi pacjent.

Poniżej przedstawiamy Państwu naszą ofertę wraz z krótkim opisem.

Nasza oferta:

  • Psychoterapia indywidualna jest procesem w którym czynnikiem leczącym jest specyficzna relacja terapeutyczna, której rozwój i charakter determinuje zdrowienie. W procesie psychoterapii indywidualnej w dialogu pacjent i terapeuta odkrywają właściwe problemy, tworzą nowy typ relacji, pacjent uzyskuje orientację co do swojego wnętrza czyli wgląd , który przepracowuje. W końcu pacjent i psychoterapeuta wspólnie osiągają nowe spojrzenie na problemy, tworzy się między nimi nowa relacja prowadząca z kolei do  zmian istotnych struktur wewnątrzpsychicznych czyli osobowości. Proces ten wymaga od pacjenta motywacji i  systematyczności a od terapeuty dobrej orientacji teoretycznej, sprawnego warsztatu a także pracy superwizyjnej. Jest wiele innych czynników psychoterapeutycznych ale są to  zagadnienia dla psychoterapeutów, pacjent nie musi znać teorii żeby uczestniczyć w psychoterapii, pacjent oczekuje poprawy stanu psychicznego czyli wyleczenia. Po fazie wstępnej obejmującej kilka sesji zawierany jest kontrakt psychoterapeutyczny, który określa zasady tak zwanego settingu czyli zasad, w ramach których będzie odbywał się proces psychoterapeutyczny.
  • Konsultacje indywidualne podczas których koncentrujemy się na konkretnym problemie lub problemach i staramy się wspólnie ( pacjent i terapeuta) nakreślić najbardziej korzystny sposób postępowania.
  • Psychoterapia grupowa  odbywa się w grupie pacjentów (ok. 10 osób) i 2 terapeutów. Grupa i prowadzący tworzą sieć relacji gdzie nieświadome procesy są rozpoznawane i tłumaczone na bardziej zrozumiałe procesy myślowe. Rozwija się tak zwana „matryca grupy”, na bazie której w dialogu między uczestnikami tworzy się przestrzeń do wspólnego rozumienia, spostrzegania, zawierania, podtrzymywania i przenoszenia się na bardziej dojrzały poziom funkcjonowania.
  • Grupy psychoonkologiczne – w doświadczeniu mamy prowadzenie 24 edycji (6 lat) grup pacjentów z chorobą nowotworową i bardzo dobre efekty co do obniżenia śmiertelności, poprawy jakości życia, poprawy komfortu leczenia.

Ponieważ psychoterapia ( zarówno indywidualna jak i grupowa ) jest to proces , który może odbywać się jedynie w kontakcie bezpośrednim zapraszamy do współpracy i do zobaczenia.

Justyna Kalus
Stanisław Piwowarczyk


NieObecni „Oblicza depresji” TVP Opole

film


Telewizja nocą „Stres” TVP3

sters


O efektach 5 letniej psychoterapii grupowej pacjentów z chorobą onkologiczną w radiu DOXA

IMG_20170828_134109


Ważne rozróżnienia, które są nie dla wszystkich jasne:

Autor: Pracownia Psychoterapii Psychodynamicznej