Cele i założenia programu psychoterapeutycznego dla osób z chorobą nowotworową


Cele programu:
– poprawa jakości życia
– poprawa poziomu satysfakcji z leczenia onkologicznego
– zmniejszenie śmiertelności

Założenia programu:
– Zdrowie człowieka zapewnia integracja i harmonia afektu, intelektu, woli, ducha w kontekście indywidualnym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym
– Emocje wpływają na rozwój i są rozumiane jako proces rozwojowy od dzieciństwa do końca dorosłości. Im więcej lęku tym bardziej prymitywne są mechanizmy obronne i tym więcej zmian neurobiologicznych w OUN
– Późniejsze doświadczenia , środowisko, otoczenie, kształtuje rozwój osobowości, przez to relacje z innymi , a także sposób radzenia sobie ze stresem( często indywidualny)
– Jakość opieki rodzicielskiej wpływa na rozwój mózgu w pierwszych miesiącach życia
– Posiadamy wpływ na sposoby radzenia sobie z chorobą somatyczną, także onkologiczną
– Możemy tę chorobę przeżywać, rozumieć, przekształcać, zmieniać postawy i przez to optymalnie radzić sobie z depresją, lękiem i stresem
– Uzyskany wpływ na zjawiska psychiczne pomaga nam wzmacniać procesy biologiczne, głównie immunologiczne, podnosząc zdolność organizmu do obrony przed każdą chorobą, w tym nowotworową.

Powyższe cele i założenia realizowane są w procesie psychodynamicznej psychoterapii grupowej prowadzonej przez Stanisława Piwowarczyka lekarza psychiatrę, psychoterapeutę psychodynamicznego  i Justynę Kalus psychologa i psychoterapeutę psychodynamicznego w Opolskim Centrum Psychoterapii i Psychoonkologii, Opole ul.  Jana Matejki 3/2

Telefony  kontaktowe 660482304, 606974250


*Działalność Opolskiego Centrum Psychoterapii i Psychoonkologii wspiera Europejska Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych PRO SALUTE.