Psychoonkologia


Szanowni Państwo,

Podczas wieloletniej pracy terapeutycznej z pacjentami chorymi somatycznie w tym onkologicznie zaobserwowaliśmy, że po uzyskaniu szeroko rozumianej stabilizacji emocjonalnej poprawiał się  ogólny stan zdrowia  i chorzy lepiej radzili sobie z chorobą nowotworową. W 2011 roku zaczęliśmy prowadzić grupy psychoterapeutyczne dla pacjentów z chorobą nowotworową. Obecnie w 2016 roku, w grupie 59 osób osiągnięto 5-letni okres przeżycia co stanowi 98% i dotyczy nowotworów złośliwych u kobiet. Dla przykładu średnie przeżycie 5-letnie u kobiet po mastektomii w Polsce wynosi 74%. Osiągnięcia naszych pacjentów dotyczą nie tylko nowotworów kobiecych. Wśród pozostałych pacjentów są pacjenci z chłoniakami, szpiczakami, glejakami mózgu, nowotworami krtani czy prostaty.

Świadczy to niezbicie na korzyść prowadzenia terapii psychoonkologicznej.

Oczywistym jest, że pacjenci nie mogą rezygnować z leczenia w zakresie onkologii klinicznej, jednak zastosowanie psychoterapii wspomaga proces leczenia a także czas po nim. Pacjenci lepiej radzą sobie z zaburzeniami emocjonalnymi czyli lękiem, depresją i przewlekłym stresem a to z kolei przekłada się na poprawę zdrowia somatycznego.

Psychoterapia grupowa prowadzona jest w podejściu psychodynamicznym, co oznacza, że w kontakcie ambulatoryjnym (spotkanie 1x w tygodniu, sesja trwa 1,5 godz.) zaplanowana jest na dwa lata i dłużej. Terapia wymaga cierpliwości i systematyczności, umożliwia nie tylko zmianę myślenia i zachowania ale przede wszystkim poszerzenie rozumienia siebie o nieświadome dotychczas procesy wewnątrzpsychiczne, co daje z kolei poczucie autonomii wyboru, kontroli nad własnym życiem, powoduje ,że z nadzieją patrzymy w przyszłość.

Poszerzenie  działalności Opolskiego Centrum Psychoterapii i Psychoonkologii w Opolu o możliwość udziału w grupie psychoonkologicznej bez konieczności stacjonarnej hospitalizacji na oddziale nerwic jest kolejnym krokiem. Proponujemy udział w naszych grupach z nadzieją i wiarą na uzyskanie zdrowia. Nasza metoda jest autorska w Polsce co oznacza, że różni się od funkcjonujących i znanych metod.

Zapraszamy  do współpracy i pozdrawiamy
Stanisław Piwowarczyk
Justyna Kalus

*Działalność Opolskiego Centrum Psychoterapii i Psychoonkologii wspiera Europejska Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych PRO SALUTE.


Cele i założenia programu

Cele programu:
– poprawa jakości życia
– poprawa poziomu satysfakcji z leczenia onkologicznego
– zmniejszenie śmiertelności

Założenia programu:
– Zdrowie człowieka zapewnia integracja i harmonia afektu, intelektu, woli, ducha w kontekście indywidualnym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym
– Emocje wpływają na rozwój i są rozumiane jako proces rozwojowy od dzieciństwa do końca dorosłości. Im więcej lęku tym bardziej prymitywne są mechanizmy obronne i tym więcej zmian neurobiologicznych w OUN
– Późniejsze doświadczenia , środowisko, otoczenie, kształtuje rozwój osobowości, przez to relacje z innymi , a także sposób radzenia sobie ze stresem( często indywidualny)
– Jakość opieki rodzicielskiej wpływa na rozwój mózgu w pierwszych miesiącach życia
– Posiadamy wpływ na sposoby radzenia sobie z chorobą somatyczną, także onkologiczną
– Możemy tę chorobę przeżywać, rozumieć, przekształcać, zmieniać postawy i przez to optymalnie radzić sobie z depresją, lękiem i stresem
– Uzyskany wpływ na zjawiska psychiczne pomaga nam wzmacniać procesy biologiczne, głównie immunologiczne, podnosząc zdolność organizmu do obrony przed każdą chorobą, w tym nowotworową.

Powyższe cele i założenia realizowane są w procesie psychodynamicznej psychoterapii grupowej prowadzonej przez Stanisława Piwowarczyka lekarza psychiatrę, psychoterapeutę psychodynamicznego  i Justynę Kalus psychologa i psychoterapeutę psychodynamicznego w Opolskim Centrum Psychoterapii i Psychoonkologii, Opole ul.  Jana Matejki 3/2