Nasza oferta


1. Psychoterapia indywidualna i grupowa  dorosłych następujących zaburzeń:

  • zaburzenia psychosomatyczne ( np.choroby nowotworowe, choroby kardiologiczne, astma, bóle żołądka, bóle kręgosłupa)
  • zaburzenia lękowe (np. stany lękowe, napady lęku panicznego, fobie)
  • zaburzenia depresyjne
  • zaburzenia jedzenia ( bulimia , anoreksja)
  • zaburzenia osobowości ( np. borderline, narcystyczne)

2. Pomoc psychologiczna i psychoedukacja w trudnych sytuacjach życiowych np:

  • trudności w relacjach interpersonalnych
  • obniżone poczucie własnej wartości
  • sytuacja żałoby
  • silny stres i nieradzenie sobie z nim

3. Grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących na nowotwór

4. Trening interpersonalny, trening rozwoju osobistego, trening asertywności, trening radzenia sobie w sytuacji konfliktu

5. Superwizja indywidualna i grupowa


WSPÓŁPRACUJEMY Z:

pro_salutekcp2